เลขาธิการสภาการศึกษาล่องใต้ ชูการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “PHUKET MODEL”

เลขาธิการสภาการศึกษาล่องใต้ ชูการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “PHUKET MODEL”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์