นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์