สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model”

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกาเด้นโฮม โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 รายเข้าร่วมประชุม

หลังจากพิธีเปิด ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้บรรยายชี้แจงกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตสำหรับการขับเคลื่อนสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดรายวิชา (Learning Module) ที่โรงเรียนมีและดำเนินการอยู่ แบ่งตามระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิเคราะห์กิจกรรม ในการวางแผนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” โดยคณบดี และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

 

ภาพบรรยากาศการประชุม สามารถติดตามรับชมได้ที่เฟสบุ๊กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยคลิกที่ “…ดูเพิ่มเติม”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ชัยวัฒน์ เหมือนแจ่ม, ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย