บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือเด็กตกหล่นปีการศึกษา 2565 จังหวัดภูเก็ต 1 มีนาคม 2566

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือเด็กตกหล่นปีการศึกษา 2565 จังหวัดภูเก็ต 1 มีนาคม 2566
ในพื้นที่นำร่องตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์