ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้แทนตำแหน่งที่ว่าง
(หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์