ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในกำกับ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสารีย์ ทองเจิม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกสาร ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ในอำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอถลาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ และโรงเรียนถลางวิทยา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์