ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละตำแหน่งตาม สทศ.กำหนด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต