ศึกษาธิการจังหวัดร่วมหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้เข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเรื่องให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับปวส.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์