ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและศึกษานิเทศก์ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์