นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานเปิดงานวันสานสัมพันธ์อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา นิทรรศการวิชาการ

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานเปิดงานวันสานสัมพันธ์อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา นิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์