รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีมอบทุน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีมอบทุน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” จัดโดยสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต