รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมเสมากาแฟ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางประไฟพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเสมากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลากลาง(หลังใหม่) ซึ่งจัดการประชุมโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม