รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีผู้ทรงคุณธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรทางยุวกาชาด เข้าร่วมประชุม โดยมีนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม