รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมการช่วยเหลือนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์ฝึกทักษะอาชีพ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์ฝึกทักษะอาชีพ โดยมีภาคีเครือข่ายและหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต