ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะและขอพรพระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เนื่องในโอกาศวันปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสรุชา หุตะจูฑะ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้เข้าพบ พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เพื่อเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในโอกาศวันปีใหม่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์