กศจ.ภูเก็ต ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 076 390 325

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์