กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภูเก็ตสะอาดหาดทรายขาว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภูเก็ตสะอาดหาดทรายขาว ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์