สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 45

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 45 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ ซาวค์ แกลเลอรี่ เฮาส์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้นำปิ่นโตมาเข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) เสริมสร้างสมานฉันท์ เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต และกำหนดดำเนินโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 46 ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งถัดไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์