ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์แบบบูรณาการภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์แบบบูรณาการภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม