รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรณี การขออยู่ต่อเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสารีย์ ทองเจิม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรณี การขออยู่ต่อเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อการขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกิน 1 ปี ให้เป็นไปตามมาตราฐานและแบบแผนเดียวกันและเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ต่อในจังหวัดภูเก็ต