รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต