สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาดมอบแม่ไก่พันธุ์ไข่ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบแม่ไก่พันธุ์ไข่จำนวน 25 ตัว ให้โรงเรียนบ้านไม้ขาวและโรงเรียนบ้านคอเอน