การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า) โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม