ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์