ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ โครงการจิตอาสา ศธ. ของจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ โครงการจิตอาสา ศธ. ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมประดู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง อาชีวศึกษา โรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานได้ร่วมมือการทำงานกันซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน และวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์