รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสารีย์ ทองเจิม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พระอนุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์