ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัด ฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ทุกคน ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์