ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาจีน และการ สื่อสารด้านภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนในประเทศไทยและประเทศอาเซียน ได้แก่ จีน พม่า มาเลเซีย

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์