ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับส่วนกลาง มีพล.ร.ท.ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์