ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด เพื่อติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนหน่วยทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม