พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงาน ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์