ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565 มีนายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย