ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล/ภาพถ่าย