ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย