ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต(โต๊ะข่าวยาเสพติด) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต(โต๊ะข่าวยาเสพติด) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์