ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากภาคสาวนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุม

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์