ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ต่อไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์