ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต (ป.ส.ก.ช)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต (ป.ส.ก.ช) โดยเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใส สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพ ตลอดจน การใช้ กลไกการทำงาน ของ ป.ส.ก.ช ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต

นายศาสวัส หลิมพานิชย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต

นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์