ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมโครงการ “คนต่งห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” ครั้งที่ 51 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมโครงการ “คนต่งห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” ครั้งที่ 51
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหาดเลพัง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต