ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายหิรัญ ประสารการ เป็นประธานในการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์