รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริ ให้มีโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์