การประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์