ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก มีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต


จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์