รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประธานการประชุมวางแผนและมอบนโยบายในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานการประชุมวางแผน มอบนโยบายให้แก่ภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมทั้งการออกตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์