ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพภ่าย