รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนำบุคลากรร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึก”ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” และการสวมหมวกนิรภัย 100 %

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” และการสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ ลานจอดรถหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยกิจกรรมรณรงค์ฯ ประกอบด้วย
1. การจัดทำ MOU ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรในสำนักงาน
2. การมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากรผู้เดินทางมายังสำนักงานด้วยรถจักรยานยนต์เป็นประจำ จำนวน 10 คน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพ