ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย