ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางหลังเก่า มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีจิรวัฒน์ เพชรกุล/่ประชาสัมพันธ์
สมเพียร เทียนทอง/ภาพภ่าย