ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย