ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย